The Racism Online Forums
سافاری آنتالیا - Printable Version

+- The Racism Online Forums (http://racismonline.com)
+-- Forum: Racism and Discrimination Discussions (http://racismonline.com/forum-3.html)
+--- Forum: General Racism Discussion (http://racismonline.com/forum-4.html)
+--- Thread: سافاری آنتالیا (/thread-13.html)سافاری آنتالیا - antalyanii96 - 02-04-2018

سافاری آنتالیا
یکی از بهترین تفریحات آنتالیا که روزی زیبا و شادی را برای توریستان و گردشگران فراهم می کند یک روز گردش با جیپ های سافاری، گشت و گذار در بهترین مکان های آنتالیا است. در این سفر 10 ساعته که از 8 صبح آغاز می شود و نقطه اولیه پارک ملی آنتالیا است که تجربه قایق سواری، تماشای غار ها و جنگل های زیبای آنتالیا را فراهم می نماید.
مسافرین عزیز تور آنتالیا که علاقه مند به هیجان و تفریح هستند می توانند از این تور استفاده نمایند.
 
 
[Image: didni-safari2.jpg]
 
[Image: didni-safari1.jpg]